• Small Team - Big Ideas

Về Chúng Tôi

Vicohub là trung tâm đào tạo công nghệ cho người Việt. Với mục tiêu cùng nhau xây dựng thời đại 4.0 cho người Việt, chúng tôi là một nhóm các chuyên gia người Việt từ nhiều lĩnh vực khác nhau đang làm việc tại các trường đại học và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Đội Ngũ Sáng Lập

TS. Cao Tiến Dũng

Co-founder

Ths. Hồ Nhựt Minh

Co-founder

Đội Ngũ Giảng Dạy

TS. Cao Tiến Dũng

Co-founder

TS. Trần Vũ Khanh

Giảng Viên

PGS. TS. Quản Thành Thơ

Giảng Viên

TS. Vũ Quang Hiếu

Giảng Viên

TS. Trần Duy Hiến

Giảng Viên

TS. Nguyễn Thành Kiên

Giảng Viên

TS. Võ Duy Tín

Giảng Viên

Ths. Quang Dương

Giảng Viên

Phuong V. Huynh

Giảng Viên

KS. Nguyễn Trọng Tuệ

Giảng Viên

ThS. Cường Nguyễn

Giảng Viên

TS. Nguyễn Xuân Sâm

Giảng Viên