• Python for Data Science / Machine Learning

    Chương trình đào tạo ngắn hạn 'Ngôn ngữ lập trình Python cho Khoa Học Dữ Liệu / Học Máy'

Python for Data Science / Machine Learning - Khoá học 'Ngôn ngữ lập trình Python cho Khoa học dữ liệu / Học máy'

Giới thiệu

Với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng về Khoa học dữ liệu, Học máy, và Trí tuệ nhân tạo gần đây, Python – ngôn ngữ lập trình linh hoạt, dễ học, dễ sử dụng, thư viện phong phú – đã trở nên phổ biến. 

 Khóa học  “Python for Data Science / Machine Learning” cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python như: cài đặt và sử dụng Python, khai báo và sử dụng biến, kiểu dữ liệu, biểu thức, hàm/thủ tục, quản lý file, debug, sử dụng thư viện và các kỹ thuật giúp các bạn xây dựng ứng dụng dùng ngôn ngữ Python. 

Khóa học  “Python for Data Science / Machine Learning 1” sẽ giúp cho học viên những kỹ năng cần thiết như sau:

         – Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Python (cài đặt và sử dụng Python, khai báo và sử dụng biến, kiểu dữ liệu, biểu thức, hàm/thủ tục, quản lý file, debug, sử dụng thư viện và các kỹ thuật giúp các bạn xây dựng ứng dụng)

         – Có thể viết được những ứng dụng vừa phải trong thực tế: xử lý, phân tích dữ liệu, đọc file (excel, csv), trực quan hóa dữ liệu

         – Hiểu và lập trình 02 thuật toán cơ bản trong khoa học dữ liệu / học máy / phân tích dữ liệu là Linear Regression và Logistic Regression

         – Có nền tảng cơ bản giúp bạn theo đuổi các lĩnh vực chuyên sâu hơn: khoa học dữ liệu, học máy, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật.

     

Nội dung khoá học

01 

Giới thiệu/cài đặt Python

Python Interactive Shell, Python Interpreter

Execute a Python script

Exercise 1

 

02

Python IDEs (PyCharm, Spyder etc.)

Data Types, Variables, and Operators

Exercise 2

 

03

Output format

List, Tuple, Set, Dictionary

 Exercise 3

 

04

Conditional Statement (if, else, continue, break)

Control Flow (for loop, while loop)

 Exercise 4

 

05

Iterator, filter, map, reduce

List Comprehension

File Management

Exercise 5

 

06

Function

Lambda and Recursive Function

Exercise 6

 

07

Module and Package 

Testing and Debugging

Exercise 7

 

08

Numpy

Exercise 8

 

09 

Pandas

Testing and Debugging

Exercise 9

 

10

 

Data Visualization

Exercise 10

 

11 

Linear Regression

Exercise 11

 

12

Logistic Regression

Exercise 12

Hình thức học

  • Online hoặc Offline tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Học phí cho khóa học

  • TBA

Link đăng ký

Thời gian học

Lịch khai giảng