• Machine Learning Program

  Chương trình đào tạo dài hạn về 'Học Máy'

Machine Learning Program - Chương trình đào tạo ‘Machine Learning’ - Offline

Điều kiện tham gia

 • Phải vượt qua kỳ thi/phỏng vấn để được chấp nhận tham gia chương trình học

Chương trình học

1 – Python Programming

2 – Data Structure & Algorithms

3 – Essential Maths for Machine Learning

4 – Machine Learning 1 – Fundamentals

5 – Machine Learning 2 – Neural Network and Deep Learning

6 – Practical Deep Learning 1 – Computer Vision

7 – Practical Deep Learning 2 – Natural Language Processing

8 – Machine Learning for Time Series Analysis & Forecasting

9 – Machine Learning with Big Data

10 – Machine Learning on The Edge

11 – Capstone Project

Hình thức học

 • Offline tại TP. Hồ Chí Minh, cơ sở dự kiến tại Quận 1 hoặc Bình Thạnh, TP.HCM
 • Sẽ có một số buổi online training với các chuyên gia ở nước ngoài
 • Tham gia chương trình ‘mentoring program’ của Vicohub

Học phí cho khóa học

 • 70 triệu / 1 bạn
 • giảm 35% học phí cho khóa đầu tiên dưới sự tài trợ của các đối tác của Vicohub (là những công ty cần tuyển nhân sự về Data Scientist, Machine Learning Engineer, Computer Vision Engineer/Scientist, NLP Engineer/Scientist …)
 • Học phí còn lại: 45.5 triệu / 1 bạn

Link đăng ký

– Hà Nội: https://forms.gle/8effKr5gTDLdLJf96

Ngôn ngữ giảng dạy

 • tiếng Việt

Giấy chứng nhận

 • Vicohub sẽ cấp cho các bạn giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học nếu các bạn hoàn thành các khóa học cũng như project cuối khoá.

Lịch khai giảng

 • 02/2020 tại Hà Nội

Thông tin người hướng dẫn

Dr. Nguyen Xuan Ha (Data Scientist, Ambyint, Canada)             

Dr. Vu Quang Hieu (Head of Data Science, Zalora, Vietnam)

Dr. Nguyen Van Trung (Data Scientist, Suncorp, Australia)

Dr. Tran Anh Tuan (Lecturer, HCMC University of Science, Vietnam)

Dr. Tran Vu Khanh (Lecturer, Tan Tao University, Vietnam)

Dr. Quan Thanh Tho (Lecturer, Ho Chi Minh University of Technology, Vietnam)

Dr. Duy Tin Vo (Data Scientist, Chata.ai, Canada)

Dr. Nguyen Thanh Kien (Research Fellow at Queensland University of Technology, Australia)

Dr. Cao Tien Dung (Lecturer, Tan Tao University, Vietnam)

Dr. Nguyen Phuc Son (Lecturer, Head of the Mathematics Department, University of Economics and Law, Vietnam)

Dr. Tran Duy Hien (Lecturer, Tan Tao University, Vietnam)

MSc. Quang Duong (Data Scientist, FDM Group, Canada)

B.Eng. Tran Dao Huy Cuong (Software Engineer, Axon Active VN, Vietnam)