• Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên website vicohub.com bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản facebook. Đây là các thông tin mà vicohub.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi muốn sử dụng dịch vụ và để vicohub.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin khi cung cấp cho vicohub.com (họ và tên, email, số điện thoại và địa chỉ của mình). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho vicohub.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi khách hàng đăng ký khóa học, thông tin của khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức và các ưu đãi của vicohub.com.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website vicohub.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới các khoá học mà vicohub.com cung cấp.

– Giải đáp thắc mắc khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và vicohub.com.

– Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các khóa học.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vicohub.com.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi vicohub.com nhận được yêu cầu hủy bỏ, xóa. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của vicohub.com.

vicohub.com sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của vicohub.com.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

– Chỉ duy nhất các cá nhân trong nội bộ vicohub.com, bao gồm đội ngũ marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán và ban giám đốc, có quyền truy cập các thông tin liên quan đến khách hàng.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: vicohub.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN VICO HUB

+ Địa chỉ: 290C/63/11A Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

+ Tel: 0828 531 079

+ Email: info@vicohub.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Khách hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ, xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ban quản trị website vicohub.com thực hiện việc này.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website vicohub.com được vicohub.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vicohub.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, xét xử…

– Nếu vicohub.com tham gia vào sáp nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của vicohub.com về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, website vicohub.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Mọi giao dịch về tài chính với vicohub.com đươc thực hiện dưới một trong hai hình thức: chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt tại công ty. Do đó vicohub.com không chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân liên quan đến tài chính của khách hàng.

– Ban quản lý website vicohub.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan gồm: họ và tên, địa chỉ, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website vicohub.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của website vicohub.com thông qua địa chỉ email info@vicohub.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vicohub.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và thông báo cho khách hàng cách bảo mật lại thông tin trong vòng 07 ngày làm việc.