Thuật Toán Tối Ưu Gradient Descent

Author: Cuong Tran (Vicohub) “Nearly all of deep learning is powered by one very important algorithm: Stochastic Gradient Descent (SGD)” — Goodfellow. Trong bài viết này mình sẽ đề cập đến một thuật toán rất quan trọng cho các bài toán tối ưu trong … Read More

Khoa học dữ liệu với Vicohub

Tại sao lại là Khoa học dữ liệu? Ấn bản tháng 10 năm 2012, tạp chí Harvard Business Review danh giá cho đăng bài viết của Thomas H. Davenport và D.J. Patil với tiêu đề “Nhà khoa học dữ liệu: nghề … Read More

Hợp tác giữa Mitek và Vicohub

MITEK rất vui mừng khi nhận được sự tin tưởng và hợp tác đến từ ViCoHub, mạng lưới các Chuyên gia Việt Nam về AI (trí tuệ nhân tạo), Machine Learning, Data Science. Nhà sáng lập, Giám đốc Điều hành … Read More