• ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CHO NGƯỜI VIỆT

    Hãy trở thành chuyên gia cùng Vicohub

  • KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH 'DATA ANALYTICS PROGRAM'

    Thời gian học: 07 tháng - Khai giảng: 11/02/2020

  • KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH 'DATA SCIENCE PROGRAM'

    Thời gian học: 09 tháng - Khai giảng: 02/2020

Chương Trình Sắp Khai Giảng

Chương trình đào tạo ‘Khoa học dữ liệu’ - Offline - TP. Hồ Chí Minh - 09 tháng

Khai giảng vào tháng 02/2020 tại TP. Hồ Chí Minh Thông tin chi tiết: https://forms.gle/ncdvntdSaHy1WqES7

Chương trình đào tạo ‘Phân Tích Dữ Liệu’ - Offline - TP. Hồ Chí Minh - 07 tháng

Khai giảng vào tháng 02/2020 tại TP. Hồ Chí Minh Thông tin chi tiết: https://forms.gle/1MH6AW3YgXEvjri69

Chương trình đào tạo ‘Machine Learning’ - Offline - Hà Nội - 08 tháng

Khai giảng vào tháng 02/2020 tại Hà Nội Thông tin chi tiết: https://forms.gle/8effKr5gTDLdLJf96

Khoa học dữ liệu

Các khoá học đa dạng - từ khái quát đến chuyên sâu, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Hình thức học offline + online với chuyên gia ở nước ngoài.

Trí tuệ nhân tạo

Các khoá học Học máy cơ bản và nâng cao (deep learning), ứng dụng trong các lĩnh vực Thị giác máy tính, Xử lý ngôn ngữ (văn bản và âm thanh), Dữ liệu Time Series,

Lập trình

Chúng tôi cung cấp tất cả các khoá lập trình từ thấp đến nâng cao sử dụng nhiều ngôn ngữ: Python, Scala, R, Java, Java Script. Đặc biệt có khoá lập trình robot cho trẻ em.

Chương Trình 'Data Science'

Là chương trình đào tạo offline 'khoa học dữ liệu' từ cơ bản đến nâng cao trong 09 tháng. Phù hợp với các bạn là sinh viên năm 3 hay năm cuối đại học, hoặc là những bạn đang đi làm và mong muốn chuyển đổi ngành nghề sang ngành khoa học dữ liệu.

Chương Trình 'Machine Learning'

Là chương trình đào tạo offline 'machine learning - học máy' từ cơ bản đến nâng cao trong 08 tháng. Phù hợp với các bạn là sinh viên năm 3 hay năm cuối đại học, hoặc là những bạn đang đi làm và mong muốn chuyển đổi ngành nghề.

Chương Trình 'Data Analytics'

Là chương trình đào tạo offline 'phân tích dữ liệu' từ cơ bản đến nâng cao trong 07 tháng. Phù hợp với các bạn là sinh viên năm 3 hay năm cuối đại học, hoặc là những bạn đang đi làm và mong muốn chuyển đổi ngành nghề sang ngành phân tích dữ liệu.

Đào Tạo Online/Offline các khoá học về AI

Là các khoá học ngắn hạn về AI từ cơ bản đến nâng cao dành cho những bạn muốn bổ sung kiến thức của mình.

Học Viên Của Chúng Tôi Đến Từ