Buổi training đầu tiên của Vicohub cho Shopee Code League 2020:

– Chủ đề: Sorting Algorithms
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Hiếu (Trưởng bộ phận Khoa học dữ liệu Zalora, Giảng viên chính Vicohub)
– Thời gian: 10:30am – 11:30am, chủ nhật, 28/06/2020
Các bạn tham gia vui lòng sử dụng Zoom với thông tin
Meeting ID: 957 0900 8232
Meeting Password: 012667

Buổi training thứ  hai của Vicohub cho Shopee Code League 2020:

– Chủ đề: String Search Algorithms
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Hiếu (Trưởng bộ phận Khoa học dữ liệu Zalora, Giảng viên chính Vicohub)
– Thời gian: 10:30am – 11:30am, chủ nhật, 05/07/2020
Các bạn tham gia vui lòng sử dụng Zoom với thông tin:
Meeting ID: 957 0900 8232
Meeting Password: 012667

Comments are closed.