Vicohub chính thức là một trong những training partners của cuộc thi “Shopee Code League 2020”. Chi tiết về các buổi training/workshops của Vicohub sẽ được thông báo đến các bạn sau.

https://careers.shopee.sg/codeleague/#partners

Comments are closed.