• ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CHO NGƯỜI VIỆT

    Hãy trở thành chuyên gia cùng Vicohub

  • DATA SCIENCE PROGRAM - ONLINE

    Thời gian học: 06 tháng - Khai giảng: 10/2020

Chương Trình Sắp Khai Giảng

Học Máy; Khoa học Dữ liệu; Trí tuệ Nhân Tạo; Machine Learning; Data Science; AI; phân tích dữ liệu; chương trình;vicohub;

Data Science Program - Khoa Học Dữ Liệu - Online - 06 tháng

Khai giảng: 10/2020, dành cho các bạn mong muốn học online. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/3kNbiXSezRD5XgGAA

Machine Learning - Fundamentals/Advances - Online

Khai giảng: 07/2020, dành cho các bạn mong muốn học online. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/mbWAPf6E91rMYW1r5
Học Máy; Khoa học Dữ liệu; Trí tuệ Nhân Tạo; Machine Learning; Data Science; AI; phân tích dữ liệu; chương trình;vicohub;

Data Science Program - Khoa Học Dữ Liệu - Offline - 09 tháng - Hà Nội & TPHCM

Khai giảng: 10/2020, dành cho các bạn mong muốn học online. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/erRDb4xkAMkYggwG9
Phân tích dữ liệu

Data Analytics Program - Phân Tích Dữ Liệu - Offline - 07 tháng

Khai giảng: 06/2020 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/Pah2xJACLVkYWeK98
Học Máy; Khoa học Dữ liệu; Trí tuệ Nhân Tạo; Machine Learning; Data Science; AI; phân tích dữ liệu; chương trình;vicohub;

Data Science for Business Program - Khoa Học Dữ Liệu - Online - 06 tháng

Khai giảng: 10/2020, dành cho các bạn mong muốn học online. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/aZvFHM9U6j4pdXL67
Học Máy; Khoa học Dữ liệu; Trí tuệ Nhân Tạo; Machine Learning; Data Science; AI; phân tích dữ liệu; chương trình;vicohub;

Data Science for Business Program - Khoa Học Dữ Liệu - Online - 06 tháng

Khai giảng: 10/2020, dành cho các bạn mong muốn học online. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/aZvFHM9U6j4pdXL67

Chương Trình 'Data Science'

Là chương trình đào tạo offline 'khoa học dữ liệu' từ cơ bản đến nâng cao trong 09 tháng. Phù hợp với các bạn là sinh viên năm 3 hay năm cuối đại học, hoặc là những bạn đang đi làm và mong muốn chuyển đổi ngành nghề sang ngành khoa học dữ liệu.

Chương Trình 'Machine Learning'

Là chương trình đào tạo offline 'machine learning - học máy' từ cơ bản đến nâng cao trong 08 tháng. Phù hợp với các bạn là sinh viên năm 3 hay năm cuối đại học, hoặc là những bạn đang đi làm và mong muốn chuyển đổi ngành nghề.

Chương Trình 'Data Analytics'

Là chương trình đào tạo offline 'phân tích dữ liệu' từ cơ bản đến nâng cao trong 07 tháng. Phù hợp với các bạn là sinh viên năm 3 hay năm cuối đại học, hoặc là những bạn đang đi làm và mong muốn chuyển đổi ngành nghề sang ngành phân tích dữ liệu.

Đào Tạo Online/Offline các khoá học về AI

Là các khoá học ngắn hạn về AI từ cơ bản đến nâng cao dành cho những bạn muốn bổ sung kiến thức của mình.

Học Viên Của Chúng Tôi Đến Từ