• Chính Sách và Quy Định

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Chào mừng bạn đến với website vicohub.com.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty cổ phần Vico Hub như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

Công ty cổ phần Vico Hub chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

1. Bản quyền và thương hiệu

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty cổ phần Vico Hub đối với các đối tượng thể hiện trên website vicohub.com.

Trang web này và tất cả nội dung của website vicohub.com, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Vico Hub hoặc bên thứ ba cấp phép cho Công ty cổ phần Vico Hub. Bản quyền của vicohub.com được thể hiện trên website bằng dòng chữ “Copyright: 2018 vicohub.com”.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Vico Hub và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty cổ phần Vico Hub là xâm phạm quyền. Công ty cổ phần Vico Hub có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. Quyền và trách nhiệm của Công ty cổ phần Vico Hub

Công ty cổ phần Vico Hub có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website vicohub.com mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Công ty cổ phần Vico Hub có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website vicohub.com.

Khi sử dụng website vicohub.com, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của công ty chúng tôi. Theo đó, Công ty cổ phần Vico Hub không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại của người sử dụng website vicohub.com (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng hình thức hình thức đăng ký nhận thông tin trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Công ty cổ phần Vico Hub.

Công ty cổ phần Vico Hub cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Công ty cổ Vico Hub sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Công ty cổ phần Vico Hub không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Công ty cổ phần Vico Hub được phép toàn quyền sử dụng.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Công ty cổ phần Vico Hub sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Công ty cổ phần Vico Hub có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

3. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Công ty cổ phần Vico Hub cho phép người sử dụng xem, trích xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: “Copyright: 2018 vicohub.com”.

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website vicohub.com; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Công ty cổ phần Copyright: 2018 vicohub.com.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Công ty cổ phần Vico Hub không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

4. Quy định chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Công ty cổ phần Vico Hub luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin tới info@vicohub.com

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty cổ phần Vico Hub và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Công ty cổ phần Vico Hub có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website vicohub.com. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Xin cảm ơn!!!